• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Vruchtzetting

Een te overdadige vruchtzetting bij appel, peer en pruim kan nooit een belofte betekenen voor een goede oogstopbrengst. Wie mooie uitgerijpte vruchten wil oogsten, die werkelijk volgroeid zijn, moet nu onverwijld vruchtdunning toepassen, zodat een goede verdeling van de resterende vruchten over de ganse boom tot stand komt. Minstens gaat men tot één vrucht per tros, maar ook het aantal trossen is nog belangrijk en dan moet men dus nog verder gaan.

Zodra de vruchten bij de perzikboom zichtbaar zijn moet een extra bemesting worden toegediend. Dit kan gebeuren door rondom de boom een oplossing te gieten van kunstmest zodat de bodem goed doortrokken is. Een laag goede kompost of flink verteerde stalmest rond de boom aanbrengen is zeker aanbevelingswaard.

Omdat aardbeien regelmatig moeten geplukt worden, valt het soms voor dat de voorraad groter uitvalt dan wat voor onmiddellijk verbruik nodig is. Het overschot aan vruchten kan dan zonder meer naar de diepvries. De vruchtsteel met het verdere groen wordt verwijderd, de vruchten in stukjes verdeeld en, na toevoegen van suiker, in goed sluitende plastic dozen ingevroren. Kies het formaat zodanig dat de inhoud in één of hooguit twee dagen kan verbruikt worden. Het is wel nodig elke doos zelf nog eens goed te verpakken want de geur van de rijpe vruchten verspreidt zich gemakkelijk in de diepvriesruimte. Aardbeivruchten kunnen aldus tot in maart-april bewaard blijven als toevoeging van bv. yoghurt.

Als u bijzonder dikke stekelbessen wil oogsten moet u zich de moeite getroosten uit de struiken de kleine vruchtjes te verwijderen. Deze zijn daarom niet verloren daar ze best kunnen gebruikt worden om bv. tussen aardbeien te mengen bij de bereiding van confituur.

Het krenten van druiven is absoluut nodig en gebeurt als de bessen ongeveer de grootte van een erwt hebben. Het is een precies werkje dat met het nodige inzicht dient te gebeuren en zeer zorgvuldig moet worden uitgevoerd, want gekwekste bessen rotten zeer snel. Wees niet te krenterig bij het krenten van de trossen. Mismaakte en kleine korrels moeten altijd worden verwijderd want zij groeien nooit uit tot flinke bessen. Het is dus beslist nodig nu goed uit te kijken om later mooie trossen met flinke bessen te kunnen oogsten.