• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Staakbonen helpen

Controleer de groei bij staakbonen en zie of alle ranken zich rond de staak of koord hebben gewonden. Hier en daar moet wel wat geholpen worden. Let goed op want de rank windt zich slechts in één richting. Kijk en handel met als voorbeeld de reeds klimmende ranken. Doe je het fout, dan komt de rank terug los.

Tijdens warme dagen zijn allerlei dierlijke planten-parasieten zeer actief. Zij worden dan ook gemakkelijk tijdens een korte inspectie opgemerkt. De bestrijding mag echter niet in de volle zon gebeuren, dit werkje past best in de vooravond.

Bij suikermaïs is het tijdstip van oogsten van groot belang. Het valt einde juli-begin augustus. De maïs precies op tijd oogsten betekent wachten tot de kolf goed gevuld aanvoelt en de stampers donkerbruin tot zwart verkleurd zijn. De schut-bladeren daarentegen moeten dan nog volkomen groen zijn. Interessant is dat de kolven niet alle tegelijk plukrijp zijn.

Als de selder een bespuiting tegen bladziekte krijgt, voeg er dan meteen een insectendodend middel aan toe. Bladziekte en maden van de selderijvlieg worden zo in één moeite bestreden.

Onkruidverdelging en schoffelen zijn zowat synoniem. Het is een bewerking die er op gericht is de gevormde korst aan het oppervlak te doorbreken en de plantenwortels meer lucht te bezorgen. Met de hak werken betekent een zeer oppervlakkige bewerking uitvoeren waardoor de haarbuiskracht van de bodem wordt gebroken. Men hoort wel eens zeggen: een goede hakbeurt staat gelijk met twee gietbeurten.

Rupsen kunnen in korte tijd veel schade veroorzaken. Goed bekend zijn de geelzwarte rupsen van het grote koolwitje die het bladmoes wegvreten waarbij de nerven als plantenskelet overblijven. Minder opvallend maar misschien nog schadelijker zijn de rupsen van de kooluil. Zij zijn eerst geelachtig wit met bruine stippen, en worden dan door het eten van blad, groen om later naar donkerbruin tot zwart te verkleuren.

Bij plantgoed van prei is het gebruikelijk het bovengrondse deel wat in te korten, waardoor de verdamping aanvankelijk enigszins wordt beperkt. Het heeft echter geen zin ook van het wortelgestel wat weg te knippen. Daardoor wordt een tegengesteld effect bereikt vermits het de wortels zijn die instaan voor de wateropname uit de bodem, die aldus zou worden geremd.

Een niet giftig middel ter bestrijding van bladluis is quassiahout. Het volstaat 250 gram hiervan gedurende 15 minuten in 10 liter water te koken. Na afkoelen wordt alles door een zeef gedaan en de spuitvloeistof is klaar.

Er bestaan verschillende variëteiten van muntkruid (Mentha species), een doorlevende kruidachtige plant. De vermeerdering gebeurt voornamelijk door scheuren. In de artsenijbereidkunde wordt de plant onder vorm van een extract, gebruikt als spijsvertering bevorderend. Ook in sterke dranken vindt het muntkruid veel toepassing, alsook bij de bereiding van snoepgoed. Aan warme thee geeft het een verfrissende smaak en geur, terwijl het in de keuken gebruikt wordt bij kalfsgebraad.