• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

ontsmetten van steunmateriaal

Het ontsmetten van steunmateriaal is geen overbodige maatregel. De beste methode blijft nog steeds alles stuk voor stuk in de ontsmettingsvloeistof onder te dompelen. Wie over geen passend recipiënt beschikt kan het probleem oplossen door het graven van een geul in de grond, lang en breed genoeg. Die wordt bekleed met een laag plasticfolie. De wanden steunen de plastic die aldus een ondoorlatende bodem vormt. Wie aan de degelijkheid van het geheel twijfelt, kan een dubbele laag leggen. In elk geval komt alleen plastic van minstens 0,4 mm dikte in aanmerking. Het hoge gehalte aan water bij de aardappel (70 tot 80 %) is er de oorzaak van dat de knollen geen echte rusttoestand doormaken.

Ademhaling en verdamping gaan tijdens het bewaren verder, waardoor warmte wordt ontwikkeld en de vrijgekomen waterdamp een aanzienlijke gewichtsvermindering veroorzaakt. Beide zaken worden in de hand gewerkt door afwijkingen van de optimale voorwaarden voor bewaring. Het is dus een eerste vereiste te zorgen dat alles in de beste omstandigheden verloopt, voornamelijk wat vochtgehalte en temperatuur van de omgevende lucht betreft.