• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Moestuintips voor augustus

Vergelingsvirussen worden van plant tot plant overgedragen door bladluizen. Infecties met deze virussen veroorzaken aanzienlijke opbrengstverliezen bij een aantal belangrijke gewassen. Tot nu toe worden virusinfecties voorkomen door bladluizen met pesticiden te bestrijden. Er is daarom vraag naar alternatieve, milieuvriendelijke manieren om de bladluizen en virusziekten te beheersen. Uit onderzoek over de overdracht van het aardappelbladrolvirus door de groene perzikbladluis bleek dat de virussen zich vermeerderen in het suikerrijke plantensap dat door de luizen wordt afgetapt. Vervolgens komen ze in het speeksel van de bladluis terecht waardoor andere planten geïnfecteerd kunnen worden.

Staat de composthoop reeds opgericht? Indien ja, vergeet niet er een forse een hand dikke mantel omheen te leggen van aarde, stro of turf. Als je dit werk nog niet uitgevoerd hebt, en daar kunnen wel aanvaardbare redenen voor zijn, dan wordt het nu toch stilaan tijd. Het is warm en we weten dat de bacteriële werking bij vochtige warmte vlot verloopt.

Onkruidverdelging en schoffelen zijn zowat synoniemen in de moestuin. Het is een bewerking die er op gericht is de gevormde korst te doorbreken en aldus de wortels meer lucht te bezorgen. Met de hark werken betekent een zeer oppervlakkige bewerking uitvoeren want dit werktuig is geen houweel om de grond om te woelen, met als resultaat een flinke schending van vele wortels, wat in geen geval mag gebeuren. Men zegt wel eens dat een goede hakbeurt zoveel is als twee begietingen. Verlies niet uit het oog dat augustus bij uitstek de maand is van een welige onkruidgroei, bloei en zaadvorming. Tijdig ingrijpen alvorens dit zaad rondgestrooid wordt is beslist zorgen dat er achteraf heel wat onheil en vooral extra werk wordt voorkomen. Tijdens periodes van aanhoudende droogte is het losmaken van de bovenste grondlaag een uitstekende methode om het opstijgen van het grondwater te voorkomen en de grond rond de wortels langer vochtig blijft.

Wie met slakkenvraat heeft af te rekenen moet voornamelijk de grondbedekking in het oog houden. Slakken leggen hun eieren altijd ergens onder, hetzij hoopjes uitgestrooide bedekking, hetzij stenen, of zelfs grove aardkluiten. Zorg dat in de buurt van delicate planten dergelijke schuilplaatsen niet te vinden zijn.

De reeds geoogste uien en sjalotten moeten wel voldoende droog zijn alvorens opgeborgen te worden. Best laat men bij gunstige weersomstandigheden alles ter plaatse eerst flink wat drogen waarna dit droogproces verder kan verlopen in een goed verluchte plaats. Bewaren zal men alles eveneens onder gunstige omstandigheden van goede verluchting. Opbergen van het geoogste product in plastic zakken, zelfs na ruim voldoende drogen, is beslist fout.

De oogst van artisjokken is nu volop aan de gang. U kunt nu goed zien wat de goede soorten en wat de minder goede zijn. Planten waarvan de bloemkoppen spit zijn, met smalle, dunne en scherpe schubben, zijn waardeloos en kunnen beter opgeruimd worden. Na de bloei kunnen goede planten die bij de kweker te koop zijn, worden uitgezet. Indien u zelf wil voortkweken van de goede planten, dient u ze in het voorjaar te scheuren. Er zijn allicht een paar jonge planten met wortel en al van de goede moederplant af te nemen.

Als bij het oogsten van erwten in sommige peulenlarven van de erwtekever aanwezig zijn zullen deze best worden gedood want er is kans dat ook nog niet aangetaste erwten aangeboord worden. Een afdoend middel is de voorraad gedurende 2 à 3 minuten in een oven te leggen die vooraf op 55° C werd gebracht.

Kruiden die in de kruidentuin staan moeten we nuoogsten. Droog de bladeren op een luchtige plaats, maar niet in de volle zon. Controleer ze regelmatig op schimmel. Als schimmelpluis wordt aangetroffen moeten ze op een drogere plek worden gelegd. Bladeren die helemaal droog zijn kunnen in een blikken trommel worden bewaard.

Indien nodig kan rabarber nu worden geplant of verplant. Wordt nu geplant, dan kan het volgende voorjaar reeds geoogst worden. Rabarberplanten hebben veel ruimte nodig, zeker een onderlinge afstand van één meter. Bij nieuwe aanleg van een rabarberbed kies een degelijke soort. Rabarber verlangt veel water en voedsel, voornamelijk organische mest.