• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Moestuintips voor april

Vlinderbloemige planten werken samen met bacteriën van het geslacht Rhizobium. Dit is een symbiose die dus wederzijds voordeel oplevert. De bacteriën gebruiken de luchtstikstof voor de opbouw van hun eiwitten, die achteraf in de bodem omgezet worden tot voor de plant opneembare stikstofverbindingen. Vandaar dat dergelijke teelten geen extra stikstoftoediening vergen. Anderzijds profiteert de bacterie voor haar energiebevoorrading van de energierijke koolstofverbindingen die de plant via de bladgroenverrichting opbouwt. De aanwezigheid van de bacterie stimuleert de plant tot het vormen van speciale organen de z.g. wortelknolletjes, waarin deze symbiose gestalte krijgt.

Wie in kas bonen wenst te telen dient deze in kistjes te zaaien in een mengsel van vochtig zand of zaagmeel vermengd met zaaigrond. Onder een dek van plastic of glas zullen de plantjes reeds na een tiental dagen boven de grond komen om kort daarna te worden uitgeplant. Deze teelt kan nu ook onder glas worden gezaaid, wat eveneens een vroege oogst zal opleveren. Als tussenteelt kan voor wat radijs of snijsla worden geopteerd. Noteer wel dat de bak beslist dicht moet kunnen zodat de bodem goed kan opwarmen.

Het is nu tijd om te spitten en te bemesten. Wie een bodemmonster liet nemen, dient het daaruit voortkomend advies nauwgezet op te volgen. Noteer dat stalmest nog steeds het beste is. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van bentoniet, een kleimineraal dat, vooral op zandige bodems, het humusgehalte zal bevorderen. Het kan daarnaast ook uitstekende diensten bewijzen in de composthoop. Een gelijkaardige werking heeft gedroogde zeewier dat, naast een ganse reeks sporenelementen, ook heel wat magnesium bevat. Beendermeel wordt bij voorkeur gebruikt bij het opzetten van de composthoop, à rato van 15 kg per m3. Het bevat kalk, fosfor en stikstof en is vooral belangrijk om zijn langzame werking.

Venkel wordt verbouwd vanwege de verdikte stengelvoet. In warme streken is venkel beter bekend, maar ook in onze streken is venkel goed te verbouwen. In lichte en voedzame grond kan de oogst na 3 tot 4 maanden gebeuren. Van nu tot volgende maand kan rechtstreeks in volle grond worden gezaaid. De plantjes worden in de rij uitgedund op 15 cm. Tussen de lijnen is er een afstand van 40 cm. Kies voor de teelt van venkel een zonnige plaats. Venkel kan doorlevend of als een eenjarig gewas worden geteeld. Doorlevend wordt de plant zowat 2 m hoog. Meestal wordt evenwel voor de eenjarige teelt gekozen.