• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Moestuin tips

Het is totaal verkeerd een nieuw aspergebed aan te leggen op de plaats waar reeds eerder asperges werden geteeld. De teelt op oude aspergegrond levert altijd minder goede resultaten op dan op verse grond. De groeikracht neemt sneller af en de planten sterven vlugger af. Dit verschijnsel staat bekend als de herinplantziekte, waardoor slechts 5 tot 6 jaar asperges van een gewas kunnen worden gestoken in plaats van tien jaar. Verantwoordelijk hiervoor is een bodemschimmel van het geslacht Fusarium, de veroorzaker van voet- en wortelrot.

Compost moet na het uitstrooien in het voorjaar onmiddellijk ondergewerkt worden. Dit uitspreiden gebeurt op volledig klaargemaakte grond en de compost dient met een greep met platte tanden voorzichtig ingewerkt. Door deze behandeling komt de compost in de buurt van het wortelgestel van de planten.

Wie stalmest in de moestuin gebruikt moet rekenen op zowat één ton per are. Deze hoeveelheid mag tot de helft worden herleid voor de siertuin. Het gazon heeft aan 200 kg per are reeds voldoende. Veel hangt natuurlijk af van de kwaliteit van deze mest en de toestand van de grond zelf. Wat hier vermeld wordt zijn gemiddelde cijfers.

Bij diep spitten mag de grond die twee spaden diep zit, nooit naar boven worden gehaald. Ook als het nodig blijkt meer doorlatende lagen te bekomen, moet de grond van elke spadesteek op dezelfde diepte blijven zitten. Van grond die jarenlang geen zon gezien heeft is helemaal niets te verwachten. Maak hem los maar laat hem zitten zodat het onontbeerlijke bodemleven niet onnodig wordt verstoord.

Het tijdrovend installeren van een hobbykas zal men beter niet op zijn eentje aanpakken. Omdat telkens meer dan twee handen nodig blijken, is hulp zeker gewenst. Pas op bij het monteren en kuisen van de ruiten. Zij hebben venijnig scherpe kanten waar men zich flink kan aan kwetsen, waarbij de hoeken het meest gevaarlijk zijn. Bouw de kas op een fundering van vierkante betonnen palen die in hun lengte neergelegd worden. Daarop komt dan de kas te staan. Bij dit alles de waterpas niet vergeten! Nog een waarschuwing: een hobbykasje waarvan de ruiten met z.g. clips dienen bevestigd is nooit waterdicht!

Voor de teelt van wintersla is zware grond niet geschikt. Begrijpelijk als rekening wordt gehouden met de winterse weersomstandigheden. Wateroverlast is uiteraard rampzalig. Op een geschikt perceel is het nodig in maart wat opgeloste meststoffen tussen de planten aan te brengen en stikstof mag hierbij niet worden vergeten. Winterkropsla wordt geoogst in de maand april of mei, een beetje afhankelijk van het voorjaarsweer.

De vrije grondoppervlakte in de druivenkas kan in het voorjaar best aangewend worden voor onderteelten. Na een zeer oppervlakkige grondbewerking kan men spinazie, radijs of sla in de kasgrond zaaien.