• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Je siertuin in April

Op dit moment tooien zich de seringen met jong diepgroen blad. De dikke knoppen bloeien nu geleidelijk open tot heerlijk geurende bloemtrossen. De meest voorkomende kleur is het naar het roze tot blauw trekkende paars-violet. Zoals zo vaak is die mooie kleur van de kegelvormige trossen niet origineel, maar door kruising bekomen. De seringen behoren tot de familie van de olijfachtigen, ze groeien in het warme en getemperde klimaat van Zuidoost-Europa tot Oost-Azië. Zoals de olijfboom, de stamvader van de sering, zich met witte, geurende bloemen tooit, hebben ook vertegenwoordigers van dit genus witte bloemen.

Bij de aanleg van een haag kunnen tuineigenaars opteren voor strakke of losse hagen, uniforme hagen bestaande uit één plantensoort, gemengde hagen, dubbele hagen, weerhagen of bloeiende hagen. Er is daarbij nog mogelijkheid te kiezen tussen immergroene of bladverliezende planten. In het aanbod komen zeer veel soorten voor vandaar de noodzaak vóór het aanplanten vooraf degelijk te overwegen wat gewenst wordt. Wie een strakke bladverliezende haag wenst kan kiezen tussen beuk, haagbeuk, meidoorn en veldesdoorn of Spaanse aak. Voor een immergroene haag zetten we op een rijtje: taxus, buxus en hulst die inheems zijn, terwijl de even goed geschikte laurierkers en liguster oorspronkelijk uit Zuid-Europa komen.

Bomen en struiken die voorgaand jaar werden geplant of verplant vergen nu extra aandacht. Hun groei komt flink op gang en door gebrek aan vocht zou alle moeite nutteloos zijn geweest. Tijdig water geven voorkomt zeker het uitdrogen van de grond, een bodembedekking met stro of strorijke mest kan de verdamping remmen. Een bodembedekkende vegetatie doet echter het tegendeel zodat de grond nog vlugger zal droog komen te staan.

Van zohaast gezaaide plantjes, na de reeds boven de grond gekomen zaadlobben, de eerste echte blaadjes hebben gevormd mag met hetverspenen niet langer worden gewacht. Gebeurt dat niet tijdig dan treedt groeiremming op, die des te ernstiger wordt naarmate de zaaidichtheid groter is en de jonge plantjes te dicht op elkaar gedrumd staan. Bij het verspenen van zaaigoed is een primordiale voorwaarde tot welslagen dat de plantenwortels snel contact krijgen met het milieu. Hoe korter de tijd die verloopt tussen losmaken en terug stevig in de aarde zetten, des te beter en sneller de groei zal hernemen. Vandaar de noodzaak verspeende plantjes onmiddellijk flink aan te gieten met liefst niet te koud water en er verder over te waken dat de grond achteraf niet uitdroogt. Ook het regelmatig besproeien van jonge plantjes verdient aanbeveling.