• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Fruit in April

Als fruitbomen te midden van gras staan moet dit tijdig worden gemaaid, want lang gras is nooit goed. Rond elke boom een strook voorzien die helemaal vrij is van gras en onkruid, een z.g. boomspiegel, is toch nog altijd heel wat beter voor de bomen.

Het bemesten van framboos, zwarte bes en loganbes gebeurt het best door goed verteerde stalmest of compost tussen de rijen te leggen. Tegelijk kan turfmolm worden aangebracht wat de wortels beschermt en het vochtverlies door verdamping remt. Op een goed bedekte bodem groeit ook minder onkruid.

Deze maand komen de scheuten van de wijnstok tot ontwikkeling. Zij groeien door hun natuur zelf naar het licht toe en raken al spoedig het glas van de tuinkas. Hier moet nu regelmatig naar gekeken worden om ze tijdig door opbinden van het glas te verwijderen, gebeurt dat niet dan bevriezen deze scheuten bij de geringste nachtvorst.

Onze huidige hoogveredelde fruitbomen kunnen veel last hebben van allerlei ziekten en plagen zoals aantasting door schimmel en schadelijke insecten. Dit veroorzaakt altijd een merkbare verzwakking van de boom wat zich uit in een slechte of uitblijvende vruchtzetting. Met de wind worden nu weer massa’s sporen van roest en schurft aangevoerd die bij de minste vochtigheid kiemen. Er zijn heel wat afdoende middelen hiertegen in de handel. Hoofdzaak is ze tijdig toe te passen en de behandeling zo nodig meermaals te herhalen.

Als blijkt dat fruitbomen die deze winter zijn geplant, te diep staan, kunnen ze nu nog iets opgetrokken worden. Bij latere aanplant dient erover gewaakt dat grond zo weinig mogelijk uitdroogt. Door een paar rieken ruige stalmest om de boom te leggen zal de bodem eronder vochtig blijven om het ‘aanslaan’ te bevorderen. Bij vele jonge bomen, die de laatste paar jaar sterk zijn verdikt, zal het nodig zijn om de boomband te verzetten zodat insnoering wordt voorkomen.