• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Fruit dunnen

Als van de junirui bij fruit weinig te merken valt, stel dan het dunnen niet te lang uit want het is een werk dat even nuttig is als snoeien. Bij een boom waar teveel aan hangt worden alleen benedenmaatse vruchten geoogst. Vruchtdunnen moet zeker worden uitgevoerd als de appels en peren zowat 2 cm dik zijn, zoniet put verdere groei van de vruchten de boom nutteloos uit. Vruchtdunnen gebeurt met een schaartje omdat het steeltje aan de boom moet blijven. Wordt al te ruw tewerk gegaan dan is er veel kans dat de andere vruchten van dezelfde tros afvallen.

Het is logisch dat een gezonde fruitboom heel wat meer mag opbrengen dan een zwakke. Een vuistregel voor het dunnen is zowat 5 grote tot 8 gemiddelde vruchten per meter lengte van de tak aan te houden. Blijkt het nodig sommige takken op te binden, dan moet je wel regelmatig kijken of het touw niet te strak komt te zitten. Waak er over dat het niet in de tak groeit.