• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Druiven

Een veelheid aan bessen bij een enkele tros bij kasdruiven geeft een te groot aantal kleine vruchtjes. Daarom moeten de druiven nu gekrent worden. Het wordt best met een schaartje wordt uitgevoerd. Ook gekwetste bessen dienen tegelijk verwijderd. Geef na het krenten flink wat water aan de planten. Dit zal het zwellen van de bessen stimuleren.

Bij kasdruiven is aan te raden tussen het glas en de trossen voldoende bladeren te laten zodat de zonnestralen de vruchten niet kunnen bereiken. Het is daarom ook nodig regelmatig de scheuten aan te binden en nooit teveel blad ineens weg te nemen. Controleer ook maar even of de ruiten nog voldoende gekrijt zijn om voor een afdoende bescherming te kunnen zorgen.

De aardbeienteelt is voor iedere liefhebber bereikbaar op voorwaarde dat hij over een zonnig en humusrijk perceelje beschikt, met een voldoend doorlaatbare bodem. Wateroverlast is immers dodelijk voor aardbeiplanten.

Het zal aan het overgrote deel van de hobbytuinders wel bekend zijn dat de voornaamste functie van de bladeren, naast de verdamping en ademhaling, de bladgroenverrichting is. In de bladeren worden de suikers opgebouwd, nodig als energiebron en reserve. Deze laatste vindt dan meestal een opstapelplaats in de vruchten. Waarom dit alles? Om er voor te waarschuwen dat bij zomersnoei van fruitbomen nooit te drastisch tewerk mag worden gegaan. Er is blad nodig om de vruchten te laten groeien en op smaak te komen. Maar er is ook zon nodig. Vandaar dat moet gestreefd worden naar een tussenoplossing: ruim blad en veel licht toelaten. Als, alvorens met het werk te beginnen, de boom goed wordt bekeken, is het vinden van de juiste weg niet meer moeilijk.