• Like us on Facebook
  • Follow us on Twitter

Alles over uw tuin

Vruchtzetting

Een te overdadige vruchtzetting bij appel, peer en pruim kan nooit een belofte betekenen voor een goede oogstopbrengst. Wie mooie uitgerijpte vruchten wil oogsten, die werkelijk volgroeid zijn, moet nu onverwijld vruchtdunning toepassen, zodat een goede verdeling van de resterende vruchten over de ganse boom tot stand komt. Minstens gaat men tot één vrucht per tros, maar ook het aantal trossen is nog belangrijk en dan moet men dus nog verder gaan.
(meer…)

Loodglans bij pruim

Loodglans bij pruim is te herkennen aan een zilverachtige metaalglans op de bladeren. Takken waaraan dit te merken is moeten weggesnoeid worden en onmiddellijk verbrand. Verwar deze ziekte echter niet met de poederachtige witte aanslag die op de bladeren wordt veroorzaakt door meeldauw.
Fruit in Juni
(meer…)

Fruit in April

Als fruitbomen te midden van gras staan moet dit tijdig worden gemaaid, want lang gras is nooit goed. Rond elke boom een strook voorzien die helemaal vrij is van gras en onkruid, een z.g. boomspiegel, is toch nog altijd heel wat beter voor de bomen.
(meer…)

Aardbeien

Als de grond waarop de aardbeien staan heel rijk is aan voedende bestanddelen dan kan het voorkomen dat de planten zodanig veel blad ontwikkelen dat de vruchten er onder verborgen zitten. Het is dan best enkele bladeren te verwijderen zodat de vruchten de kans krijgen aan de zon te rijpen. Voor wie over de vruchtdragende aardbeiplanten netten spant is het nu de hoogste tijd om na te kijken of deze nog in prima staat verkeren. Als het ogenblik gekomen is om ze uit te spreiden is het te laat om nog de nodige herstellingen te doen.

Fruit in augustus

Zure kersen zoals de Morel mogen nu probleemloos worden gesnoeid. Daarbij worden niet alleen alle kale takken verwijderd, maar wordt de boom ook flink uitgedund. Dit mag ook gebeuren bij de perzik eens de oogst voorbij. Ook pruimebomen worden na de oogst gesnoeid waarbij voornamelijk belichtingssnoei wordt toegepast, zodat licht en lucht vrij toegang tot de ruimte midden de boom krijgen.
(meer…)

Druiven

Een veelheid aan bessen bij een enkele tros bij kasdruiven geeft een te groot aantal kleine vruchtjes. Daarom moeten de druiven nu gekrent worden. Het wordt best met een schaartje wordt uitgevoerd. Ook gekwetste bessen dienen tegelijk verwijderd. Geef na het krenten flink wat water aan de planten. Dit zal het zwellen van de bessen stimuleren.
(meer…)

Fruit dunnen

Als van de junirui bij fruit weinig te merken valt, stel dan het dunnen niet te lang uit want het is een werk dat even nuttig is als snoeien. Bij een boom waar teveel aan hangt worden alleen benedenmaatse vruchten geoogst. Vruchtdunnen moet zeker worden uitgevoerd als de appels en peren zowat 2 cm dik zijn, zoniet put verdere groei van de vruchten de boom nutteloos uit. Vruchtdunnen gebeurt met een schaartje omdat het steeltje aan de boom moet blijven. Wordt al te ruw tewerk gegaan dan is er veel kans dat de andere vruchten van dezelfde tros afvallen.

Het is logisch dat een gezonde fruitboom heel wat meer mag opbrengen dan een zwakke. Een vuistregel voor het dunnen is zowat 5 grote tot 8 gemiddelde vruchten per meter lengte van de tak aan te houden. Blijkt het nodig sommige takken op te binden, dan moet je wel regelmatig kijken of het touw niet te strak komt te zitten. Waak er over dat het niet in de tak groeit.

Fruit kweken in mei

Kruis- en aalbessen zijn struiken die vroeg in het voorjaar beginnen uit te lopen. Dat betekent dat ze eind van deze maand moeten worden aangeplant. Deze struiken hebben het voordeel dat ze geen groot plantgat behoeven, al moet het wel redelijk rond gemaakt worden opdat tussen de wortels op regelmatige afstand een mengsel van goede aarde en compost kan worden aangebracht. Na het dichten van het plantgat de grond afdekken met een laag stalmest.
(meer…)